Q:

Hải sản Thanh Sương cần tuyển

𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝘃𝘂̣
🔳Số lượng: 10 bạn nam
– Thời gian: 17-23h30
– Lương: 4tr3 + típ
– Yêu cầu: CÓ KINH NGHIỆM phục vụ nhà hàng hải sản, nhiệt tình, hoà đồng, vui vẻ, trung thực
– Quyền lợi: có chế độ lương tháng 13, lễ có thưởng, tháng OFF 1 ngày, tiền nhôm nhựa cuối năm
g, tháng OFF 1 ngày, tiền nhôm nhựa cuối năm
🔲Số lượng: 2 bạn nam
– Thời gian: 13h30-23h30
– Lương: 6tr8 + típ
– Yêu cầu: CÓ KINH NGHIỆM phục vụ nhà hàng hải sản, nhiệt tình , vui vẻ, nhanh nhẹn
– Quyền lợi: có chế độ lương tháng 13, lễ có thưởng, tháng OFF 1 ngày, tiền nhôm nhựa cuối năm
🔺𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒖 𝒏𝒈𝒂̂𝒏
-Số lượng: 2 bạn
-Lương: 4tr5
-Thời gian: 17h-23h30
-Yêu cầu: CÓ KINH NGHIỆM
-Quyền lợi: có chế độ lương T13, lễ có thưởng, tháng OFF 1 ngày, tiền nhôm nhựa cuối năm
🔺𝙉𝒉𝙖̂𝒏 𝒗𝙞𝒆̂𝙣 𝙨𝒐̛ 𝒄𝙝𝒆̂́ 𝒉𝙖̉𝒊 𝒔𝙖̉𝒏
– Số lượng: 2 bạn nam
-Thời gian: ▪️14h-23h ( lương 7tr6)
▪️17-23h (lương 5tr)
– Yêu cầu: có kinh nghiệm
– Quyền lợi: có chế độ lương tháng 13, lễ có thưởng, tháng OFF 1 ngày, tiền nhôm nhựa cuối năm
🔺𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒐̣𝒄 𝒎𝒐́𝒏
– Số lượng: 2 bạn
– Thời gian: 17-23h
– Lương: 4tr5
– Yêu cầu: có kinh nghiệm vị trí tương đương, nhanh nhẹn, trung thực
– Quyền lợi: có chế độ lương T13, lễ có thưởng, tháng OFF 1 ngày, tiền nhôm nhựa cuối năm
🔲Số lượng: 5 bạn nam ( đảo VinPearl)
– Thời gian: 16h-23h00
– Lương: 28/1tiếng + tip
– Yêu cầu: CÓ KINH NGHIỆM phục vụ nhà hàng hải sản, nhiệt tình , vui vẻ, nhanh nhẹn
– Quyền lợi: có chế độ lương tháng 13, lễ có thưởng, tháng OFF 1 ngày, tiền nhôm nhựa cuối năm
🔺Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟗𝐀 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐮́, 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 ( đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐕𝐢𝐧𝐦𝐞𝐜)
🔺𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂: 𝟬𝟳𝟵𝟯𝟲𝟯𝟮𝟯𝟮𝟲 (𝗧𝗵𝗮̉𝗼)
Thảo luận chung
  • You must be logged in to reply to this topic.
Bạn chưa có tài khoản?

Bạn chưa có tài khoản?

Tạo bài viết