Q:

KVG – The Capella Tuyển Dụng

– Nhân viên phục vụ : 03 Nữ
** Quyền lợi: Lương thỏa thuận theo khả năng và kinh nghiệm làm việc.
** Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng HCNS – Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, KĐT Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Nha Trang.
** Email:
** Hotline: 0961094050
coding Việc làm Nha Trang
  • You must be logged in to reply to this topic.
Bạn chưa có tài khoản?

Bạn chưa có tài khoản?

Tạo bài viết