Q:

Navada Hotel tuyển dụng

Khách sạn Navada tuyển:

01 nhân viên buồng phòng

01 nhân viên nhà hàng

Liên hệ: 10 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải

navadahotel.com

coding Việc làm Nha Trang
  • You must be logged in to reply to this topic.
Bạn chưa có tài khoản?

Bạn chưa có tài khoản?

Tạo bài viết