Diễn đàn tuyển dụng việc làm Nha Trang có địa chỉ trang mạng tại https://tuyennhansu.com.vn là nơi cho phép nhà tuyển dụng và người tìm việc gặp gỡ và chia sẻ những cơ hội nghề nghiệp. Ngoài ra, đây còn là nơi trao đổi kinh nghiệm làm việc, thảo luận những câu hỏi chuyên môn.