Q:

khách sạn Daisy tuyển dụng

𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗔̂𝗡 𝗩𝗜𝗘̂𝗡 𝗞𝗛𝗔́𝗖𝗛 𝗦𝗔̣𝗡 – 3 ⭐
•𝗩𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́: 𝗸𝗶̃ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 – 𝗯𝗮̉𝗼 𝘁𝗿𝗶̀ (1 Nam)
– Thời gian: 𝐜a h𝐚̀n𝐡 𝐜h𝐢́n𝐡, 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 2 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔.
– Lương : thoả thuận theo năng lực
•𝗬𝗲̂𝘂 𝗰𝗮̂̀𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴 :
– Kinh nghiệm, siêng năng, thật thà, nhiệt tình trong công việc.
– Làm việc lâu dài, có thể đi làm ngay.
☎ 0387.309.395 nộp CV về zalo ( Phượng)
🌎 Địa chỉ : 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝗗𝗮𝗶𝘀𝘆
𝟳𝟵 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗵𝗶̣ 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗞𝗵𝗮𝗶, 𝗧𝗮̂𝗻 𝗟𝗮̣̂𝗽
coding Việc làm Nha Trang
  • You must be logged in to reply to this topic.
Bạn chưa có tài khoản?

Bạn chưa có tài khoản?

Tạo bài viết